מבנים | עיתון לענף הבנייה

24 תשתיות תחנת האנרגיה התרמו- סולארית של מגלים, הממוקמת באשל ים אשר ברמת הנגב, היא אחד הפרויקטים הגדולים מסוגם בעולם. זהו גם המתקן המסחרי הראשון בישראל לאנרגיה תרמו- סולארית, המכונה גם אנרגיה סולארית מרוכזת ) על בסיס טכנולוגיית csp ( מגדל שמש. בימים אלה הושלם שלב נוסף וחשוב בתהליך ההקמה, עם הנפת קולטן השמש טונות 2200 במשקל של על ראש המגדל לגובה מטרים 250 סופי של החליטה ממשלת ישראל להצטרף למדינות העולם 2009 בשנת שמחייבות שימוש באנרגיות מתחדשות להפחתת גזי החממה. לצורך כך הוגדר מסביב ליישוב אשלים שבנגב אזור שיהיה חלון ראווה , 322 עיתון מבנים, גיליון לטכנולוגיות הסולאריות במדינת ישראל. ב , פורסמה כתבת מערכת מורחבת שעסקה 2016 נובמבר-דצמבר ). לאור B בפרויקט תחנת האנרגיה התרמו-סולארית אשלים (פלוט חשיבותו של מגה פרויקט זה, עיתון מבנים יציג מעת לעת שלבים שונים בהתקדמות הפרויקט וגם יאיר וירחיב זוויות נוספות שנכללו , המציגה 23-22 בשלבי התכנון וההקמה (ראו למשל כתבה בעמודים את מורכבות הקמתו של מגדל השמש). אבן דרך משמעותית בתחנת הכוח התרמו-סולארית של חברת מגלים באשלים בימים אלה השלימה מגלים אנרגיה סולארית בע”מ שלב נוסף וחשוב בתהליך ההקמה, עם הנפת קולטן השמש במשקל של מטרים. מגלים 250 טונות על ראש המגדל לגובה סופי של 2200 זכו 2012- , ולברייטסורס. ב GE היא חברה משותפת לקרן נוי, ל- השותפים במכרז ממשלתי לתכנון, מימון, הקמה, והפעלה של תחנת כוח תרמו-סולארית באשלים אשר ברמת הנגב. הפרויקט מיליארדי שקלים, 3- מתבסס על טכנולוגיית מגדל שמש ועלותו כ והוא מהפרויקטים הסולאריים הגדולים מסוגו בעולם. הפרויקט יפעל באמצעות טכנולוגיית ריכוז קרני השמש על קולטן מראות נפרשו על פני שלושת הקמ"ר באתר. 50,600 . בראש מגדל המראות, המבוקרות בעזרת מחשב ורשת אל-חוטית, תעקובנה אחר השמש ותרכזנה את קרניה אל קולטן השמש, מבנה שמשקלו של קרני השמש 1000 מטרים. ריכוז פי 50- טונות וגובהו כ 2,200 מעלות ובלחץ 600- מאפשר ייצור קיטור בטמפרטורה המתקרבת ל אטמוספרות. את הקיטור מוליכים לטורבינת הקיטור 170- של כ מגה-ואט חשמל נקי לרשת החשמל 121 על הקרקע כדי לייצר הלאומית. במהלך מורכב שתוכנן לפרטים מראש ושארך ארבעה מטרים לראש המגדל. 200 ימים, הונף קולטן השמש לגובה של הינה אחת משלושת MW 121 תחנת הכוח של מגלים בהספק של המתקנים באתר אשלים הצפויים להוות מקור יציב ואמין של אנרגיה מכושר ייצור החשמל של ישראל 2%- מתחדשת, ואשר ייצרו כ . בכך יסייעו למדינה להגיע 2018 כשיתחילו לפעול במהלך שנת מייצור החשמל הכולל ממקורות 10% למטרות שהציבה לאספקת .2030 עד שנת 17%- ו 2020 אנרגיה מתחדשים עד לשנת על בניית התחנה ותפעולה אחראים צוותי הקמה, בנייה והפעלה BrightSource , והם נשענו על טכנולוגיה שפיתחה חברת GE של שמרכזה בישראל. , יו"ר מגלים אנרגיה סולארית ויו”ר קרן נוי: "הפרויקטים פיני כהן באשלים הם החשובים ביותר בכל הנוגע לאנרגיה סולארית בישראל, וכולי תקווה כי פרויקטים מעין אלה של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת יתרחבו ויתרבו בישראל". , מנכ"ל מגלים: "תהליך הנפת הדוד לראש מגדל השמש ערן גטרנר היה מורכב ובין האתגרים המרכזיים בפרויקט כולו. ההכנה לקראת ההנפה הייתה מקצועית ביותר ואני מצדיע לצוות קבלן ההקמה על הביצוע המוצלח. בפנינו עוד כמה אבני דרך חשובות עד שנגיע להפעלה מסחרית של התחנה והחשובה שבהן היא הרצת המערכות כדי להפוך את כל הכלים לתזמורת מתפקדת". צילום תמונות הפרויקט והסרטון: אלבטורס קישור לסרטון ההקמה: ˆ https://www.youtube.com/watch?v=8QR8B3M3dgo יובל נבו הנפת קולטן השמש לראש המגדל הסולארי הגבוה בעולם הצבת הקולטן בראש מגדל השמש רתימת כבלים והנפת הקולטן החלקת הקולטן לתוך המגדל

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=