מבנים | עיתון לענף הבנייה

10 המשך פרויקטים בתכנון נוף "דרך המים" תכנון משלים ביצוע הגנות ארוכות טווח בים-המלח הלכה למעשה , ממשרד אדר' נוף משה דאלי הרצאתו של , עסקה ברוידא מעוז - אדריכלות נוף איךמתמודדיםעםבעיותהנדסיות בשאלה , והדגימה כיצד ניתן לנצל בתכנון הנופי הזדמנויות לטובת הציבור הרחב, מתוך ניסיונו האישי בפרויקט הגנות ים המלח. טיילת המלונות וחופי הרחצה במתחם עליית מפלס המים בבריכה עין-בוקק - שנוצרה בעקבות הפעילות התעשייתית 5 של מפעלי ים המלח, הביאה במשך שנים רבות להצפת מרתפי המלונות והיוותה סיכון ליציבות המבנים לאורך קו המים. לצד זאת, .5 פעילות זו מאפשרת את קיום המלונאות לחופי בריכה כפתרון ארוך טווח לבעיה זו הייתה החלטת ממשלה לקבע את מפלס המים במטר מעל המפלס הנוכחי ולאסוף את המלח מהקרקעית ,35 (קציר המלח). החלטה זו, שקיבלה ביטוי סטטוטורי בתת"ל חייבה פתרון הנדסי לשמירה והגנה על המלונות. לצורך זה הוקמה החברה להגנות ים המלח (חל"י), והוקם צוות מתכננים לאזור בראשות אדריכל עמוס ברנדייס. משרדנו נבחר להיות 5 בריכה אדריכל נוף מוביל. טרום הביצוע הייתה מקוטעת 5 רצועת החוף הצמודה לבריכה בגדרות, כאשר כל רצועת חוף "נוכסה" וטופלה על ידי המלון שבסמיכות והייתה קיימת הרגשה לא נוחה של כניסה למתחם "פרטי" כאשר בפועל היה החוף נחלת הציבור. פתרון הנדסי שעליו הוחלט כדי להגן על המבנים היה יצירת שמיכת מ' מעל מפלס המים העתידי. שמיכת 1- חרסית אשר ראשה מוגבה ב החרסית הצריכה דרך שירותתפעולית; מכאן זוהה הפוטנציאל ליצירת טיילת רציפה שתעבור לכל אורך קו החוף ותנגיש אותה לציבור. ריצוף הטיילת הוא מאבן כורכרית מתועשת עם סילר להגנה בתנאי מלח. הפרט פותח ועובד במיוחד לצורך הפרויקט ונעשה בו שימוש לכל אורך הטיילת כפרט מוביל. ווה פתרון זה בחשש מצד בעלי המלונות מבחינת נצפות, ֻ בתחילה ל גישה ונגישות לחוף. החששות הופרכו בהצגת הדמיות שהמחישו את העובדה שהסוללה ה"מאיימת" היא שיפוע מתון ונוח שאינו מסתיר את הנוף. חשוב לציין שלבסוף נעשה התכנון בשיתוף פעולה עם בעלי המלונות, והם אף עוזרים בניקיון ובתחזוקה. התכנון נסמך על כמה עקרונות: • מ'. 25- יצירתחוףפתוחלכללהמשתמשיםברוחברצועהשל לפחות • רציפות של טיילת לכל אורך חופי אזור התיירות על גבי ראש הסוללה. • גם לחול וגם למים. 5% חוף נגיש בשיפועים עד • הצללה מיטבית לאורך הטיילת והחופים. • יצירת זהות למקום מתוך אחידות סגנונית. בסופו של דבר ולאחר הביצוע, הטיילת והחופים מתפקדים ומשמשים את כלל הציבור ונותנים מענה לחוף נגיש ואיכותי במרחב המלונאות. בשלב התכנון המפורט הצטרפו לצוות התכנון אדריכלי הנוף - משרד אהרונסון אדריכלים ומשרד יורם לשם והמשיכו את הקו העיצובי שהותווה מלכתחילה. נוצרה באופן דומה, חלק 90 טיילת כביש - 90 טיילת כביש מההגנות ארוכות-הטווח היה חידוש והגבהה של הכביש, שהגיע לכשניים-שלושה מטרים הגבהה בחלקים מסוימים. חלק ממבנה ההגנה של הכביש הוא ברמה (כתף אופקית) הנושקת לבריכה ומקבילה לתוואי הכביש. הצענו לנצל תוואי זה לטובת הציבור צפון. 90 כטיילת באורך של כארבעה ק"מ לצד כביש מ'. לעת סיום 2.5 במקור, התכנון היה שביל אספלט פשוט ברוחב של העבודות על הטיילת במתחם עין בוקק, כאשר נוכחו בהצלחת הטיילת המרוצפת התקיימה חשיבה מחדש על אופי הטיילת בהמשך צפונה. תהיה המשכית באופייה לטיילת המלונות 90 הוחלט כי טיילת כביש וישולב בה שביל אופניים דו-סטרי ובכך היא שודרגה לאין שיעור. מ' 5.1 לאחר עיבוד חלופות שונות התקבע חתך הטיילת ברוחב של אדריכל נוף משה דאלי יצירת זהות למקום ע"י אחידות סגנונית. חופי רחצה מוסדרים, מונגשים ומוצללים לאורך ציר הטיילת. צילום: עליזה ברוידא, ברוידא מעוז – אדריכלות נוף גן פסלים ורחבות אמנות. צילום: משה 90- טיילת לצד כביש דאלי, ברוידא מעוז – אדריכלות נוף

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=