מבנים | עיתון לענף הבנייה

מקצוענות בבדיקת מבנים ותשתיות גבי שואף בע”מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות www.gabishoef.co.il ❘ 03-9604160 : פקס ❘ 03-9605559 : , טל יבנה 08-6278465 :’ בארשבע, טל מעבדתדרום: ❘ 04-8201735 :’ חיפה, טל מעבדתצפון: מיפוי עמודים, קביעת סוג תקרה וכיווני המתיחה, :38 בדיקות לתמ”א מיפוי קורות סמויות/יורדות, איתור כמות מוטות זיון באלמנט בטון וקביעת אופן הנחתם, קביעת חוזק הבטון ניטור שקיעות במבנים לשימור, מבני מגורים ומבנים מסחריים, באמצעות מערכת "מאזנת אלקטרוניות" מדוייקת העובדת על עקרון הכלים השלובים Total Station ומערכת לייזרים אוטומטית מהמתקדמות בעולם הערכת הומוגניות של הבטון באלמנטים של גשרים וקביעת מצבם של כבלי הדריכה ניטור רעידות/זעזועים במבנים בהתאם לתקן DIN 4150-3 הגרמני גילוי הפרדות בדפנות של מנהרות, קירות, רצפות ותקרות בטון קביעת חוקי אתר לחומרי נפץ ולכלים כבדים גילוי חדירה של כלורידים וקרבונטים דרך הכיסוי של מוטות הזיון ניטור תזוזות/הטיות בקירות דיפון/סלרי באמצעות קלינומטרים ואינקלינומטרים, למעקב ידני ו/או אוטומטי ממוחשב סקר מבנים ומעקב אחר הדרדרות מצב המבנים ניטור מנהרות באמצעות אקסטנציומטרים, תאי לחץ, מדי עיבורים, לייזרים, מדי הטייה, פיזומטרים ועוד בדיקות בריתוכים של מבני פלדה ניטור ומיפוי סדקים ובדיקת מצבם ע”י מערכת מדידים אלקטרוניים זיהוי ובדיקת איכות, מעבדה מוסמכת לבדיקות תקרות פל-קל: הביצוע בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים ולדרישות הרשות להסמכת מעבדות ניטור עוגנים/ברגים בקרקע באמצעות תאי עומס מהמדויקים דיוק 0.5% בעולם אספקה, התקנה ותפעול שוטף של ציוד ניטור למנהרות, גשרים, מבנים, סכרים, פירים ועוד , מקבוצת גבי שואף. חברת עומר אביב - פרוייקטים ובקרה בע”מ ינתנו באמצעות מערכות טכנולוגיות לאבטחה ובקרה פתרונות מקיפים בתחום גבי שואף מציגים: 10/17 - מבנים מעבדות גבי שואף בע”מ, המובילות בתחום הבדיקות הלא הורסות וניטור מבנים בישראל, שנה, ערוכות לבצע עבורך מגוון בדיקות מקיפות ויסודיות לכל צורך שידרש: 40 מעל

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=