מבנים | עיתון לענף הבנייה

16 חומרים ושיטות בנייה שנה 90 פרויקט שיקום ואיטום מרתף בן אינג' איתן חביב* שנה 90 פרויקט שיקום ואיטום מרתף מבנה ישן בן בחיפה הינו פרויקט מורכב בשל 41 ברחוב העצמאות האתגרים הכרוכים בו ומשפחות החומרים השונות ששימשו בו ותרמו להצלחתו. המרתף, שלא היה בשימוש שנים רבות עקב הצפה קבועה במים, יועד לאחרונה למטרת משרדים ולשם כך נדרש היה לאטום את הרצפה ואת קירות המרתף. על שלבי הביצוע והתהליך ועל החומרים ששימשו לאיטום המרתף בכתבה הבאה שנה, הוא מבנה אבן בן שש קומות המיועד לתוספת 90 מבנה זה, בן של שלוש קומות נוספות, אשר מתחתיו מצוי מרתף בשטח כולל מ', 2.5 מ"ר. עומק רצפת המרתף מתחת לקרקע הינו 800- של כ בצדו נבנתה חצר אנגלית ונפתחו חלונות לאוורור המרתף. קירות המרתף של המבנה נבנו מבטון דבש (אבני לקט מקומיות מבוטנות עם טיט צמנטי), כמו רבים מהמבנים שנבנו בארץ בשעתו. קירות אלה נשענים על קורות יסוד מסיביות מבטון דבש. העמודים במרכז המרתף נשענים אף הם על יסודות מסיביים עשויים מבטון דבש. המרתף לא היה בשימוש שנים רבות, עקב הצפה קבועה במים ס"מ בעונת הגשמים. 150 - ס"מ בעונת הקיץ ל 70 בגובה שבין היזם אשר רכש את המבנה ייעד את המרתף למטרת משרדים, דבר אשר חייב לאטום באופן כולל את רצפת המרתף וקירותיו. , אשר לה חברת י. מעוף קבלן האיטום אשר נבחר לשם כך היה ניסיון בעבודות מסוג זה. ס"מ. בשלב 40 ברצפת המבנה תוכנן לצקת רצפת בטון חדשה בעובי ראשון בוצעה שאיבה של המים שנאגרו במרתף. עם גמר השאיבה אותרו מספר פריצות מים מתוך הרצפה הקיימת. בפריצות מים אלה , טיח צמנטי אוטם מהיר VANDEX PLUG בוצע איטום זמני עם , גרמניה. האיטום בוצע VANDEX שניות) מתוצרת חברת 30( ייבוש מ"מ 30- בעזרת קידוח החור הצר דרכו פרצו המים עד לקוטר של כ עם מים עד VANDEX PLUG ס"מ, ערבוב של ה- 10-8 ולעומק לקבלת עיסה סמיכה ואחידה והחדרה שלו לתוך החור הפעור תוך הפעלת לחץ רצוף עד להתקשות החומר כעבור פחותמדקה. זמן קצר לאחר מכן בוצעה הזרקה משלש פיות הזרקה שקובעו סביב נקודת , HA CUT CFL AF הפריצה מבעוד מועד, עם חומר הזרקה מסוג , בלגיה, בעל תאים DE NEEF חומר הזרקה חצי קשיח מתוצרת סגורים, כדי לייצר איטום קבוע לאורך זמן בנקודות הפריצה. איטום כנ"ל בוצע גם בכמה נקודות עיקריות של חדירות מים בתחתית הקירות. בגמר שלב זה של עבודת האיטום, ירדה כמות המים שחדרה למרתף במידה ניכרת ואפשרה המשך עבודה. על רצפת הבטון הקיימת נפרשה יריעה גיאוטכנית, אשר חלקה הורטב במים שעדיין חדרו למרתף בכמות קטנה מאוד. PREPRUFE על היריעה הגיאוטכנית נפרשו יריעות "פרפרוף פלוס" . יריעות אלה הינן הדור הבא GRACE USA מתוצרת 300R PLUS המשמשות כבר כחמש PREPRUFE 300R פרפרוף - של יריעות שנים באיטום מרתפים גדולים בישראל הטבולים במי תהום. יריעות המצופות בציפוי HDPE הינן יריעות PREPRUFE 300R פרפרוף - ייחודי אשר מגיב עם בטון טרי ונדבק אליו בחוזקה, כך שמים אינם . HDPE יכולים לנוע בתווך שבין הבטון ליריעת ה- חיפה, מראה כללי 41 יריעות פרפרוף פלוס פרושות על רצפת המרתף ברחוב העצמאות 18 … המשך בעמוד * אינג' איתן חביב, סמנכ"ל חברת ביטום ביצוע ההזרקה דרך פיית ההזרקה המקובעת בקיר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=