מבנים | עיתון לענף הבנייה

36 מ' 128 אתגרים בבטיחות אש בבניינים מעל כנסים לביאה ברומברג בדצמבר השנה התקיים בגני התערוכה בתל 7-6- ב אביב הכנס השנתי של העמותה הישראלית למיגון NFPA בהשתתפות נשיא ה- NFPA-IL מפני אש הבינלאומי, ג'ים פולי. הכנס נועד לקידום שלל נושאי בטיחות אש והצלת חיים בישראל בהשתתפות כל העוסקים בתחום, על מנת להגביר את הידע, החינוך והאמצעים הקיימים למניעה ולכיבוי שריפות, תוך טיפוח ושיפור קודים בינלאומיים בנושאי בטיחות אש ותקנים הוקמה בשנת NFPA-IL העמותה הישראלית למיגון מפני אש - על ידי מספר חברים בעלי ניסיון רב שנים בתחום בטיחות, מיגון 2015 NFPA וכיבוי אש. העמותה הוקמה כסניף הישראלי של ארגון ה- האמריקאי ואף הוכרה לאחרונה כנציגת ישראל הרשמית בארגון הבינלאומי. העמותה רואה לנגד עיניה את קידום נושא בטיחות האש הן בפן החינוכי והן בפן המקצועי ותפעל לקדם מטרותיה בקרב הקהילה והציבור הרחב ובמקביל בקרב גורמי המקצוע העוסקים בתחום האש בישראל. עוד שוקד הארגון על מקסום האפקטיביות של מניעת אש והגנה מפניה, באמצעות טיפוח ושיפור קודים בינלאומיים בנושאי בטיחות אש ותקנים. לכנס השנתי השני של העמותה הישראלית למיגון מפני אש - שהתקיים בתחילת דצמבר, הגיעו מאות משתתפים NFPA-IL לצד מומחים בתחום המיגון מאש, בטיחות אש וכיבוי אש מהארץ ומחו"ל. המושבים המקצועיים עסקו בין היתר בנושאי רגולציה, כבאות, תעשייה ותחבורה וכללו הרצאות בנושאי בטיחות אש והצלת דליקות באוטובוסים, שיטות כיבוי דליקה באמצעות חיים כגון: ערפל מים, שליטה בעשן ושילוב מערכות הצפת מים, הגנה . מאש במבני פלדה ומנהרות , דדי שמחי ורב טפסר ג'ים פולי הבינלאומי NFPA נשיא ארגון ה- נציב כבאות והצלה, דנו בסוגיות שונות בנושא הטכנולוגיות והניסיון הבינלאומיים בתחום המיגון מאש ואופן יישומם בישראל. עוד השתתפו במושבים מקצועיים – יו"ר העמותה הישראלית למיגון . דון בליס מר NFPA , סגן נשיא ה- ד"ר שמואל נתנאל מפני אש : "אנו נמשיך לקדם את כל שמואל נתנאל לדברי יו"ר העמותה, נושאי בטיחות אש והצלת חיים במדינת ישראל גם באמצעות כנסים מקצועיים לכל העוסקים בתחום על מנת להגביר את הידע, החינוך והאמצעים הקיימים למניעה ולכיבוי שריפות. מטרת הארגון היא להיות אבן שואבת לכל העוסקים בתחום של מלאכת כיבוי האש". את ישיבת המליאה ביום הראשון לכנס, פתח נציב כבאות והצלה בהרצאה על התמורות והמגמות המתפתחות דדי שמחי רב טפסר במערך הכבאות בישראל ועל המאמצים למציאת איזון בין הרגולציה לבין מהירות התפתחות ושגשוג תחום בטיחות האש בישראל. "מערך הכבאות בישראל עבר בשנים האחרונות מהפכה של ממש בעקבות הרוגים בשריפות, 18- השריפה בכרמל. בכל שנה יש בישראל כ כשפוטנציאל הנזק הלאומי, במידה שלא יופנמו תהליכים של בטיחות . רובן המוחלט של השריפות הן בתוך ₪ מיליארד 3- אש, עומד על כ ) והנוסחה המנצחת להתמודדות עם שריפות 80%- בנייני מגורים (כ משמאל, מגדל עזריאלי שרונה, תכנון: משה צור אדריכלים ובוני ערים 38 … המשך בעמוד ד"ר שמואל נתנאל , יו"ר העמותה הישראלית למיגון מפני אש הבינלאומי ג'ים פולי NFPA נשיא ארגון ה-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=