מבנים | עיתון לענף הבנייה

44 אנרגיות חלופיות ואנרגיות מתחדשות כנסים גל נבואיק שר האנרגיה יובל שטייניץ השתתף בוועידת "אנרגיה ועסקים", שהתקיימה ,2017 בתחילת דצמבר והציג חזון ארוך הטווח למשק האנרגיה בישראל. תהיה 2030 לדבריו, בשנת גמילה מלאה של מדינת ישראל מדלק ומפחם. שטייניץ הצביע על נתונים חמורים בנוגע לנזקי זיהום האוויר וציין כי בכל שנה איש מזיהום האוויר. פי 2,200- נפטרים בישראל כ שבעה מתאונות הדרכים. בכוונת השר לאמץ את החזון – ללא זיהום אוויר במדינת ישראל 2030- ההולנדי ל 5-4- התקיימה ב 15- הבינלאומית ה "אנרגיה ועסקים" ועידת במלון כפר המכביה, רמת גן. ועידה זו הינה פורום 2017 בדצמבר האנרגיה השנתי המרכזי הגדול והמוביל מסוגו בישראל. תחת קורת גג אחת, הוועידה הפגישה בין מאות קובעי מדיניות בכירים מקהילת האנרגיה, איכות הסביבה, התעשייה, הכלכלה והעסקים בישראל ובעולם, והשתתפו בה עשרות מרצים מתחומי האנרגיה, העסקים, הממשל והדיפלומטיה מהארץ ומחו"ל (אירופה, ארצות-הברית, טורקיה, קפריסין ועוד). המפגשים עסקו בנושאים "החמים" ובמגמות המסתמנות לשנים הבאות בהיבטים גלובליים, פיננסיים וטכנולוגיים של משק האנרגיה. במסגרת הוועידה התקיימו דיונים בנושאים האקטואליים העומדים על סדר היום. , ד"ר יובל שטייניץ את ועידת "אנרגיה ועסקים" פתח שר האנרגיה בהציגו חזון שאפתני, שבו ישראל תיישם "גמילה" מדלקים מזהמים לטובת שימוש בגז טבעי ואנרגיות מתחדשות. השר שטייניץ אמר - ללא זיהום אוויר 2030- כי בכוונתו "לאמץ את החזון ההולנדי ל במדינת ישראל. תגליות הגז ופיתוח שדות הגז לצד התקדמות ענף האנרגיה המתחדשת, בדגש על האנרגיה הסולרית, עושים את כל זה לאפשרי". לדבריו, משרד האנרגיה כבר מגבש תוכנית לפיה עד לשנת לא יפעלו בישראל מפעלים, תחנות כוח וכלי רכב באמצעות 2030 מקורות אנרגיה מזהמים. שטייניץ ציין כי המאמצים לצמצום הזיהום עד כה נשאו פרי: בתחום החשמל מדינת ישראל כבר מצויה בעיצומו של התהליך. השנה חשמל המיוצר בגז טבעי וחלקו של הפחם כחומר 65%- תסתיים ב הירידה צפויה להימשך 2018- . ב 33%- הגלם לייצור חשמל יורד ל .30%- והשיעור המופק מפחם ירד אל מתחת ל בתחום התעשייה, הציג שטייניץ תוכנית לקידום פריסת הגז, והודה שיש קשיים בתחום וכי התוכניות היו אמורות להתממש מהר יותר: "נקדם את הנושא גם בצעדים מנהליים. מי שיוכל להתחבר, יהיה חייב להתחבר לגז טבעי. זאת בהתאם לשיקול הלאומי. במעמד הוועידה הכריז שטייניץ כי בעשור הקרוב תהפוך ישראל ליצואנית גז למערב אירופה וזאת, עם החתימה על מזכר הבנות של שרי האנרגיה של איטליה, יוון, קפריסין וישראל לקידום צינור הגז מישראל לאירופה. עוד סיפר שטייניץ כי תוצאות בדיקת ההיתכנות שביצע האיחוד האירופי היו טובות, ולאחר שהתקיים משא ומתן בין מנכ''לי משרדי האנרגיה של המדינות והאיחוד הגיעו להסכם הבנות ייחתם ההסכם הסופי. הסכם כזה יסלול את הדרך 2018- לפיו ב להקמת צינור הגז וארבע המדינות יהיו מחויבות בהקמתו. , אמר כי רפורמה בחברת יפתח רון טל יו"ר חברת חשמל, האלוף במיל' 40%- החשמל תוריד את נתח הייצור של החברה בשוק החשמל ל . לדבריו, המשק עובר 30% - וייתכן שבעוד שנתיים עד שלוש שנים ל מייצור החשמל. 80%- ל 2020 מהפיכה של שימוש בגז, שתגיע בשנת תהליך זה מגביר את הצורך להסדיר את תשתית החשמל מחדש. , מנכ"ל נתג"ז לשעבר, אמר כי לדעתו המדינה באמצעות נתג"ז דן ורדי צריכה להיכנס כשותפה בחברות הולכת הגז: "לכל חברות החלוקה יש קשיים מימוניים, קשיים של חיבור צרכנים, קשיים בקבלת היתרים. כל הדברים הללו צריכים לעבור לנתג"ז. במקום מתן סובסידיות על ותסייע 50%-40% ידי הממשלה, נתג"ז תיכנס כשותפה בחברות ב בתכנון, במימון, וגם כמקור ידע. מרכז אחד שיטפל בכול". דבריו של דן ורדי נאמרו במהלך פאנל בנושא "פיתוח שוק הגז הטבעי המקומי ומערכות החלוקה", והועלו בו אתגרים ביורוקרטיים וקשיים רבים העומדים בפני חברות פריסת תשתיות הגז. ורדי גם הוסיף שהכוונה היא לא הלאמה ארוכת טווח אלא "כשהשוק יבשיל יפריטו את החברות הללו בהפרטה מלאה". , תת-אלוף "אנשי השנה" , זכו בתואר 2017 בוועידת אנרגיה ועסקים , מנכ"ל נתג"ז לשעבר, שפרשה את קווי הולכת הגז דן ורדי במיל' , סגן ראש השב"כ לשעבר ומנכ"ל תש"ן רפי טטרקה ברחבי הארץ, ו לשעבר. מנימוקי מארגני הוועידה: "דן ורדי ורפי טטרקה שילבו חזון מקצועי, יכולת ניהול מרשימה ויכולת הסדרה והקמה של תשתיות ההולכה של הגז הטבעי במדינת ישראל ופיתוח תשתיות אחסון והזרמת הדלק על בסיס עסקי וכלכלי, ובכך תרמו לקידום תשתיות ˆ משק האנרגיה בישראל בשגרה ובחירום". צילום הוועידה: יעל צור, באדיבות ועידת אנרגיה ועסקים שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ במליאת פתיחת הוועידה , ד"ר עמית מור ויו"ר חברת חשמל, יפתח רון טל 1 X 1 שיחה ד"ר עמית מור, ממארגני הוועידה, עם הזוכים בתואר "אנשי השנה": מימין, רפי טטרקה, משמאל – דן ורדי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=