תעשיות 766 | מירב דסקלו הפקות בע"מ

פלדות קפיץ ניקל סילבר פוספור ברונזה נירוסטות קפיציות פליז בריליום קופר מ״מ 0.005 - שימסים מ חיתוך למידה בסליטרים בע״מ מתאון מרכז שרות מתכות בסרטים 1958 נוסד ) ם י ט ר ס ב ( י א ל מ מ ה ק פ ס א 58117 , א.ת. חולון 1957 . , ת.ד 1 רח׳ הסתת 03-5586291 : , פקס 03-5586288 : טל www.maton.co.il info@maton.co.il מחוללי חנקן, מחוללי חמצן לבתי חולים (הותקן בבית חולים הרצוג) החברה לטכנולוגיות אוויר דחוס בע״מ WIDE WORLD AIR - COMPAIR 09-7409913 : , טל 45111 הוד השרון 1152 . ת.ד 09-7469848 : פקס l 050-6590947 : נייד www.pat-tech.co.il l finish@barak.net.il שנים אחריות 5 מדחסים l שנים אחריות 3 מחוללים l תוצרת גרמניה GD CompAir Germany … מדחסים בורגיים, … נטולי שמן, לרכבות, נשימת אדם Elmo Rietschle משאבות ואקום גרמניה … מחוללי חנקן לתעשיית המזון / רפואי כולל … אישורי תקן אירופה החברה לטכנולוגיות אוויר דחוס בע״מ WIDE WORLD AIR - COMPAIR finish@barak.net.il l 09-7409913 : טל Shop floor process control with the flexible Equator gauging system For more information visit www.renishaw.com/equator T: +972 4 953 6595 E israel@renishaw.com Renishaw Equator Automotive 80 x 80 0816_EN.indd 1 18/08/2016 11:04:58 א.ת. חדש ראשל"צ 12 רח' ההגנה 03-9523618 פקס: 03-9616634 טל: www.hameshavek.co.il CS משאבות אספקת מי צריכה, תהליכים, כיבוי אש. VS משאבות אספקת מי צריכה, קיטור, תהליכים, שטיפה. SQ משאבות ניקוז מי גשם ניקוז תעשייתי. 210 08-6585588 : פקס 08-6580128 :' טל ooshatz@netvision.net.il 054-5220420 :) נייד (אסנת תכנון וייצור מבלטים לענף המתכת עבודות כבישה ומתיחה במכבשים טון 400 עד כבישת חלקי מתכת למיניהם בסדרות קטנות וגדולות עבודות ריתוך והרכבה ISO 9001:2008 אושרה הרפורמה בחוק ההגבלים מכירתה של פרוטרום התקבלה בהבנה – הנסיקה במחיר המניה מיצתה את עצמה, בעל השליטה הוא אבל יש גם כאלה שמבכים את מכירתה של פרוטרום – n בא בימים ויש סינרגיה בין הרוכשת לחברה שרגא ברוש: זוהי נורה n אחרי נטפים, מובילאיי ותנובה, הנה עוד גאווה ישראלית שעוברת לידיים זרות וכבר נאמר שבתעשייה הישראלית יש הרבה ציונות, אבל כמו לכל דבר גם n אדומה לשרי הממשלה 8 עמוד n לציונות יש קצה וגבול משק ללא ספינות דגל n מרו "חוק התחרות" ִ מהיום א מונופול יוגדר כגוף שיש לו כוחשוק משמעותי גם אם נתח השוק שלו התיקונים יעדכנו n 50% - נמוך מ את החוק כך שיתאים לשינויים המשמעותיים שעברה הכלכלה הישראלית מאז נחקק לפני המטרה: לחזק את ההרתעה והאפקטיביות של n שנה 30- כ 7 עמוד n רשות ההגבלים העסקיים ייצור מוצרי מתכת בכבישה ייצור מבלטים, מתיחה סמרור והרכבה ייצור מוצרים לפי דרישת לקוח 08-9407379 פקס: | 08-9407373 טל: www.sasson-metals.co.il | asm@sasson-metal.co.il מפעלים נדרשים להשקיע בסייבר לגיליון זה מצורף מחיר גיליון: כולל מע"מ ₪ 30 27.5.2018 n 766 גילי ו ן תעשי ות מספר www.industry.co.il n 03-9007900 טל. מירב-דסקלו הפקות בע״מ בהוצאת כך נקבע במסמך הנחיות ששלח 60- המשרד להגנת הסביבה לכ החשש הוא כי התקפת n מפעלים סייבר במפעלים אלה תגרום לנזקים ההנחיהקובעת n סביבתיים וכלכליים הוראות הגנת אבטחת מידע שיידרשו כשהמפעל יבקש חידוש וגם - בתוך שנה מחויב המפעל במיפוי תהליכים n היתר 6 עמוד n מסוכנים ובהגשת תוכנית עבודה בסייבר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=